Poseban program obuke

Pravilnik o utvrđivanju Posebnog programa obuke zaposlenih u Službi za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022.godinu

Pravilnik o utvrđivanju Posebnog programa obuke zaposlenih u Službi za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021.godinu

Pravilnik o utvrđivanju Posebnog programa obuke zaposlenih u Službi za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020.godinu

Pravilnik o utvrđivanju Posebnog programa obuke zaposlenih u Službi za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019.godinu