Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

 

Datum ažuriranja .pdf
03.03.2022. pdf
26.01.2022. pdf
10.11.2021. pdf
16.06.2021. pdf
05.04.2021. pdf
20.01.2021. Obrazac 1