Kontakt

Bojana Jandrić
(v.d. direktora službe)
Tel: 021/487-4814
e-mail: bojana.jandric@vojvodina.gov.rs

Violeta Racić
(načelnica odeljenja)
Tel: 021/487-4471
e-mail: violeta.racic@vojvodina.gov.rs

Marina Čađenović
(budžetska inspektorka)
Tel: 021/487-4378
e-mail: marina.cadjenovic@vojvodina.gov.rs

Dragana Čelebić
(budžetska inspektorka)
Tel: 021/487-4817
e-mail: dragana.celebic@vojvodina.gov.rs

Tatjana Despotović
(budžetska inspektorka)
Tel: 021/487-4579
e-mail: tatjana.despotovic@vojvodina.gov.rs

Nataša Kenđel
(budžetska inspektorka)
Tel: 021/487-4049
e-mail: natasa.kendjel@vojvodina.gov.rs

 Žana Knežević Besermenji
Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja
(pravnica)
Tel: 021/487-4841
e-mail: zana.knezevic.besermenji@vojvodina.gov.rs

Milana Gatarić
(budžetska inspektorka)
Tel: 021/487-4023
e-mail: milana.gataric@vojvodina.gov.rs

Marko Nedović
(budžetski inspektor)
Tel: 021/487-4890
e-mail: marko.nedovic@vojvodina.gov.rs