Javni konkurs

 

2022.godina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Službi za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine

 

ARHIVA

2021.godina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Službi za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine – istekao

2020.godina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Službi za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine – istekao

2018.godina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Službi za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine – istekao