Прописи

 

Закон о буџетском систему

Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције

Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

Закон о инспекцијском надзору

Кодекс понашања и етике инспектора

Методологија рада буџетске инспекције