Програм рада

 

Програм рада Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2022.годину

Програм рада Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2021.годину

Програм рада Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2020.годину

Програм рада Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2019.годину

Програм рада Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2018.годину