Посебан програм обуке

Правилник о утврђивању Посебног програма обуке запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2022.годину

Правилник о утврђивању Посебног програма обуке запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2021.годину

Правилник о утврђивању Посебног програма обуке запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2020.годину

Правилник о утврђивању Посебног програма обуке запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2019.годину