Контакт

Бојана Јандрић
(в.д. директора службе)
Тел: 021/487-4814
e-mail: bojana.jandric@vojvodina.gov.rs

Виолета Рацић
(начелница одељења)
Тел: 021/487-4471
e-mail: violeta.racic@vojvodina.gov.rs

Марина Чађеновић
(буџетска инспекторка)
Тел: 021/487-4378
e-mail: marina.cadjenovic@vojvodina.gov.rs

Драгана Челебић
(буџетска инспекторка)
Тел: 021/487-4817
e-mail: dragana.celebic@vojvodina.gov.rs

Татјана Деспотовић
(буџетска инспекторка)
Тел: 021/487-4579
e-mail: tatjana.despotovic@vojvodina.gov.rs

Наташа Кенђел
(буџетска инспекторка)
Tel: 021/487-4049
e-mail: natasa.kendjel@vojvodina.gov.rs

 Жана Кнежевић Бесермењи
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја
(правница)
Тел: 021/487-4841
e-mail: zana.knezevic.besermenji@vojvodina.gov.rs

Милана Гатарић
(буџетска инспекторка)
Tel: 021/487-4023
e-mail: milana.gataric@vojvodina.gov.rs

Марко Недовић
(буџетски инспектор)
Тел: 021/487-4890
e-mail: marko.nedovic@vojvodina.gov.rs