Годишњи извештај

 

Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2021.годину

Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2020.годину

Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2019.годину

Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2018.годину

Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине за 2017.годину